Praag - Joodse wijk

Copyright © 2004 Digitalefotosite Cor en Joke

Menu
 

 
 

 

 
  De foto's uit Praag zijn per wijk gerangschikt. Voor elke wijk heb ik een aparte pagina gemaakt als je  één van onderstaande kleine foto's aanklikt kan je naar die wijk  
     
          
        Nieuwe Stad               Oude Stad                      De Burcht                       Kleine zijde  
     

 

Joodse Wijk - Josefov

 

 

 

In de Middeleeuwen waren er twee joodse gemeenschappen in Praags Oude Stad. Joden uit het westen woonden rond de Oud-nieuw-synagoge, terwijl de asjkenaziem zich in de buurt van de Oude-Sjoel (op de plaats waar nu de Spaanse Synagoge staat) vestigden. Langzamerhand vormden deze twee buurten samen één joods getto. De bewoners werden schaamteloos gediscrimineerd. In de 16de eeuw moesten ze zelfs een gele cirkel dragen om hun schande te benadrukken en ze werden voortdurend van brandstichting en vergiftiging van drinkwater beschuldigd. Pas in 1784 bezorgde Jozef II de joden enige bescherming, waarna de buurt Josefov werd genoemd. In 1850 werd de wijk officieel bij Praag gevoegd. Omdat het gebrek aan sanitaire voorzieningen gevaar voor de volksgezondheid opleverde, besloot het stadsbestuur tegen het einde van de 19de eeuw tot een drastische sanering van de in verval geraakte wijk

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Top

 

 

St. Petruskerk aan de Petrska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

St. Josefkerk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rudolfinum  

 

Het Rudolfinum, de thuishaven van het Tsjechisch Filharmonisch Orkest, is een van de markantste herkenningspunten aan de Praagse oever van de Moldau. Het gebouw is het centrum van het muziekfestival De Praagse Lente. Eén van de zalen is de Dvořák-zaal, die tot de hoogtepunten van de 19de eeuwse Tsjechische architectuur behoort.

Het Rudolfinum werd tussen 1876 en 1884 gebouwd naar een ontwerp van Josef Zitek en Josef Schulz en genoemd naar de Habsburgse kroonprins Rudolf. Samen met het Nationale Theater is het het mooiste neorenaissancistische bouwwerk in Praag. Op de attiek staan beelden van Tsjechische, Oostenrijkse en Duitse kunstenaars. Het gebouw is ook wel bekend als 'huis van de kunstenaars' en huisvest de Galerie Rudolfinum, met een collectie moderne kunst. Van 1918 tot 1939 en na de Tweede Wereldoorlog vonden de zittingen van het Tsjechische parlement er plaats.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Palachaplein

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Palachaplein

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunstnijverheidsmuseum

 

Het in 1885 gestichte museum vond aanvankelijk onderdak in het Rudolfinum. Het huidige onderkomen, een neonrenaissancistisch gebouw ontworpen door Josef Schulz, dateert uit 1901. De verzameling glaswerk behoort tot de grootste ter wereld, maar daarvan wordt slechts een klein gedeelte tegelijk geëxposeerd. Naast het prachtige barokke 19de en 20ste eeuwse glas uit Bohemen is er ook mooi middeleeuws en Venetiaans renaissanceglaswerk te zien. Tot de andere bezienswaardigheden in het museum behoren Meissner porselein, wandtapijten en tentoonstellin gen over mode, textiel, fotografie en drukwerk. In de collectie meubilair vallen de fraai bewerkte secretaires en bureaus uit de Renaissance op. Verder is er een entresol met ruimte voor wisselende tentoonstellingen en een zeer grote kunstbibliotheek met meer dan 100.000btitels.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinkas Synagoge

 

Rabbijn Pinkas stichtte de synagoge in 1479, waarna zijn achterneef Aeron Meshulam Horowitz het gebouw in 1535 verder uitbreidde. Sindsdien is het vaak verbouwd en tijdens opgravingen zijn vele interessante vondsten over het middeleeuwse leven in het getto gedaan, waaronder een mikva, een ritueel bad. De kern van het gebouw bestaat uit een hal met gotische gewelven, de vrouwenbeuk werd in de 17de eeuw toegevoegd. In de synagoge worden de Tsjechische joden herdacht die in Theresienstadt en andere concentratiekampen om het leven kwamen. De namen van 77.297 slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog zijn bijgeschreven op de muren van de synagoge. Tegenwoordig zijn in het gebouw tekeningen van kinderen uit Theresienstadt te zien.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinkas Synagoge

 

 

 

 

 

 

 

 

Top

 

Pinkas Synagoge
Plattegrond van de Joodse gebouwen in de Joodse wijk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tjok, Tjok, Tjokhet gaat wel erg ontspannen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maisal Synagoge

 

Deze synagoge werd tegen het einde van de 16de eeuw gebouwd als privé-gebedsruimte voor burgemeester Mordechai Maisel en zijn familie. Maisel had een fortuin verdiend door keizer Rudolf II geld te lenen voor diens oorlog tegen de Turken. Het oorspronkelijke gebouw ging in 1689 tijdens een enorme brand in de wijk in vlammen op, waarna de huidige synagoge werd neergezet. Zijn gotische aangezicht heeft hij pas begin 20ste eeuw gekregen, na een verbouwing door de architect Alfred Grotte, die werd voltooid in 1905. In de jaren 1963-1964 volgde een drastische restauratie van het interieur in opdracht van het Joods Staatsmuseum, waarna het gebouw in gebruik werd genomen als expositieruimte. In de synagoge is een boeiende tentoonstelling ingericht waar joods smeedwerk van zilver en andere metalen te zien is. De collectie bevat onder andere thorakronen, wapenschilden en kruisbloemen, die werden gebruikt om de thorarollen te versieren. Ook thorawijzers, die dienst deden om de tekst te volgen als uit het boek werd voorgelezen, zijn ruim vertegenwoordigd, en verder zijn er tinnen huwelijksaankondigingen, lampen en kandelaars te zien. De ironie wil dat het grootste deel van de collectie door nazi's naar Praag werd gebracht; zij wilden hier een museum voor verdwenen volken beginnen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maisal Synagoge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siroká hoek Parizská

 

 

 

 

     
   
 

 

Heilige Geestkerk  op de achtergrond

 

Op het smalle strookje christelijk grondgebied dat in de Middeleeuwen de West-Europese joden van de asjkenaziem scheidde, staat de Heilige Geestkerk. De 14de eeuwse gotische kerk was aanvankelijk een deel van een benedictijnenklooster. Dat klooster werd tijdens de Hussietenoorlogen verwoest en later niet hersteld. De kerk werd bij de grote brand in 1689 zwaar beschadigd. De oorspronkelijke gotische steunberen en de hoge vensters zijn behouden, maar het schipgewelf werd na de brand in barokke stijl herbouwd. Ook het meubilair is voornamelijk barok. Het hoogaltaar dateert uit 1760en het altaarschilderij St. Jozef is van de hand van Jan Jiří Heintsch. Ferdinand Brokof maakte het beeld van St.-Johannes Nepomuk dat voor de kerk staat. Binnen zijn enkele oudere beeldhouwwerken te zien: een 14de eeuwse piëta (de hoofden zijn minder oud, uit 1628), een laatgotisch beeld van St.Anna en bustes van St.Wenceslas en St-Adalbert uit het begin van de 16de eeuw.

 
     

 

 

 

 

 

 

Beeld van St. Johannes Nepomuk (1727) voor de Heilige Geestkerk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vezenska hoek Kolkovne

 

 

 

 

 

 

 

 

Top

 

Tjoek Tjoek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Franz Kafka 1883 - 1924

 

De schrijver van Het proces en Het Slot, twee van de belangrijkste boeken uit de 20ste eeuw, bracht het grootste deel van zijn leven in Oude Stad door. Hij studeerde tussen 1893 en 1901 in het Kinskýpaleis, waar zijn vader tevens een winkel uitbaatte. Hij was zelf verzekeringsagent, maar bezocht vaak een literaire kring in het Huis bij de Gouden Eenhoorn. Vrijwel al zijn werk werd pas na zijn dood uitgegeven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spaanse Synagoge

 

Hier stond vroeger de Oude School (Staráškola), de oudste synagoge van Praag. In de Oude School concentreerden in de 11de eeuw de asjkenaziem, de oosterse joden, zich, terwijl de West Europese joden vooral naar de Oud-nieuwsynagoge trokken. Deze twee gemeenschappen waren destijds strikt gescheiden. De eerste Spaanse synagoge op deze plaats werd gebouwd door joden die op de vlucht waren voor de Spaanse Inquisitie. De huidige stamt uit de 19deeeuw. Het ontwerp is zowel van binnen als van buiten op de Moorse bouwstijl geďnspireerd. Het sierpleisterwerk doet aan het Alhambra in Spanje denken, vandaar de naam Spaanse Synagoge. Er is een tentoonstelling over de Boheemse joden gehuisvest.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebouw naast de Spaanse Synagoge waar veel Joden samen komen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

St. Simon en Judaskerk

 

Deze kerk werd tussen 1615 en 1620 door de Bohemer Broederschap gebouwd. De in het midden van de 15de eeuw opgerichte broeders kwamen met de utraquisten overeen dat de gemeente tijdens de communie behalve brood ook miswijn kreeg. Verder was de Broederschap nogal conservatief: ze hield vast aan het celibaat en de biecht. Na de Slag bij de Witte Berg werd ze uit Europa verbannen. De kerk ging hierna over in handen van de Barmhartige Broeders en werd onderdeel van een ziekenhuis en een klooster. De ingang zou zijn gebouwd van het schavot waarop in 1621 27 Tsjechen werden geëxecuteerd. In de 18de eeuw herbergde het klooster de eerste zaal voor anatomische lessen en ook nu is er nog een ziekenhuis in gevestigd, het Na Františku. Het orgel werd bespeeld door grote componisten, onder wie Joseph Haydn en Wolfgang Amadeus Mozart, In de kerk worden nu concerten gegeven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliska Krásnohorské  7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De sterkste schouders dragen de meeste lasten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parizská

 

 

 

 

 

 

 

 

Top

 

Met de koets de wijk verkennen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parizská

 

 

 

 

 

 

 

   
 
Curieovýchplein
 
     
     
   
 
Curieovýchplein
 
     
     
               
 

 

Monument voor de overwinning van het communisme. Aan die stok komt op een bepaalde dag de vlag te hangen en dan zwaait die stok heen en weer. ooit heeft er een standbeeld van Stalin gestaan.

 

 
     
     
   
 

 

Monument voor de overwinning van het communisme. Aan die stok komt op een bepaalde dag de vlag te hangen en dan zwaait die stok heen en weer. ooit heeft er een standbeeld van Stalin gestaan.

 
     
     
   
 
Cechuvbrug
 
     
     
   
  Cechuvbrug  
     
     
   
 
Curieovýchplein
 
     
     
  Top
 
Beeld voor de Oud-nieuwsynagoge
 
     
     
  De foto's uit Praag zijn per wijk gerangschikt. Voor elke wijk heb ik een aparte pagina gemaakt als je  één van onderstaande kleine foto's aanklikt kan je naar die wijk  
     
     
          
        Nieuwe Stad               Oude Stad                      De Burcht                       Kleine zijde  
 Menu             Top